• Malmö Stadsbibliotek:

  En e-bokstjänst för svenska bibliotek?

Hitta, låna och läs e-böcker från svenska bibliotek

Malmö Stadsbibliotek har, med stöd från Region Skåne, tagit fram en förstudie för att ta reda på hur vi kan göra det enklare att låna e-böcker och kringgå de hinder som finns idag. Förstudien består i en teknisk utredning samt demo av tjänsten Kaliber som illustrerar det framtagna konceptet.

Kaliber är en app som gör det enkelt att hitta, låna och läsa e-böcker från svenska bibliotek. Varje bibliotek kan kurera sitt eget utbud och redaktionella innehåll och arbeta med kompetent och läsfrämjande förmedling istället för att fungera som teknisk support.

Vi tror att biblioteken måste ställa högre krav på sina digitala tjänster och delta aktivt i utvecklingen för att utföra sitt uppdrag och behålla sin relevans. Denna förstudie är även ett försök att ta reda på om det är möjligt och rimligt för biblioteken att skapa en gemensam tjänst av denna typ, samt väcka det intresse och de drivkrafter som krävs för att förverkliga det.

 

Hitta, låna och läs på ett ställe

Det ska vara enkelt att låna och läsa böcker! Varje dag ägnas en stor del support åt att lotsa låntagare mellan olika tjänster för att hitta, låna och läsa.

Ett gränssnitt för bibliotekens samlade utbud

Att låna böcker ska vara en enhetlig upplevelse oavsett vem som är leverantör av boken - precis som man tar för givet på ett fysiskt bibliotek.

Inspiration istället för instruktion

Tekniken ska inte behöva förklaras, vi vill ge utrymme för inspiration istället för instruktion i det fysiska och digitala biblioteket.

LÄNKAR TILL:

Resultat av förstudien

SAMMANFATTNING

Hur ser utlåningen ut idag, varför är det viktigt med e-böcker, hur kan vi förbättra tillgången via bibliotek och vem gynnar det? Rapport med sammanfattning.

 

sammanfattning

DEMO

Vi har med hjälp av byrån NOIO tagit fram grafik och demo som visualiserar konceptet. För bästa upplevelse öppna på iPad och välj ”lägg till på hemskärm” och starta därifrån.

 

DEMO

TEKNISK FÖRSTUDIE

Jayway har tagit fram en teknisk rapport och systembeskrivning för tjänsten, utrett möjligheter och hinder samt gjort en kostnadsuppskattning för produktion och drift.

 

TEKNISK FÖRSTUDIE

Tänkbara funktioner som underlättar särskilt för låntagare och bibliotek. Vilka funktioner som bör ingå i en förverkligad version av e-bokstjänsten återstår att se.
 • Tillgängligt

  Möjlighet att läsa med typsnittet Open Dyslexia för dyslektiker samt Tiresia för synskadade

 • Färre trösklar

  Behöver bara ange sitt lånekort en gång. Inget behov av ett Adobe-ID, lånekortet ersätter detta.

 • Flexibel redaktionell insats

  Bibliotek kan välja att jobba aktivt, ta del av andras innehåll eller helt avstå redaktionella arbetsinsatser.

 • Stöd för olika lånemodeller

  Stöd för leverantörer oavsett modeller (access, licens), format (DRM, streaming) och funktioner (provläs).

 • Målgruppsanpassad

  Möjlighet att skräddarsy startsida med lästips inom barn-, skön- eller facklitteratur.

 • Lätt att hitta

  En gemensam enhetlig ämnesindelning oavsett leverantör och språk, framtagen av biblioteken.

 • Fria böcker förblir gratis

  Är e-boken fri erbjuds man inte ett kommersiellt alternativ, och undviker därmed onödiga kostnader.

 • Lokala samlingar

  Bibliotek kan tillgängliggöra egna digitaliserade verk.

 • Organisera din läsning

  Samla vad du har läst och vill läsa. Dela läslistor med vänner, elever. Få besked när en bok är tillgänglig.

FÖR LÅNTAGARE …

Enkelt och inspirerande för alla att låna sina första e-böcker på bibliotek.

Läsfrämjande för barn & unga som upp till 90% har tillgång till mobila enheter men höga krav på att det ska vara busenkelt.

Underlätta läsning för äldre, personer med synnedsättning eller lässvårigheter.

… BIBLIOTEK OCH BIBLIOTEKARIER …

Motiverande för bibliotekarier att använda och berätta om.

Mindre support lämnar utrymme att jobba aktivt med e-förmedling.

Biblioteken äger statistiken.

Stärka bibliotekens roll, nå nya målgrupper och samverka nationellt för större effekt.

… MEN ÄVEN MARKNADEN

Potentiellt förvandla tusen bibliotek och dess personal till ambassadörer för e-läsandet.

Ett incitament för bibliotek att jobba aktivt med förmedling av teman och författarskap istället för topp- och nyhetslistor.

Gemensamt intresse att inte förlora läsare till andra mer lättillgängliga medier.